Kültür ve Turizm Bakanlığı 2001 yılından beri SCT İnsan Kaynakları Yönetim Bilgi Sistemi'ni kullanmakta.

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) 2007 yılından beri İnsan Kaynakları Yönetim Bilgi Sistemi ve Mali Kaynaklar Yönetim Bilgi Sistemlerinden oluşan SCT ERP modüllerini kullanmakta.

Türkiye'nin önemli kültür arşivine sahip kurumu Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi ARBİS projesini SCT gerçekleştirdi.

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) Proje Başvuru ve Değerlendirme Sistemi, Patent Başvuru Takibi, İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi, Taşınır Takip Bilgi Sistemi uygulamalarını gerçekleştirildi. 2007 yılından beri kullanılmakta.

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) 2008 yılından beri İnsan Kaynakları Yönetim Bilgi Sistemi ve Mali Kaynaklar Yönetim Bilgi Sistemlerinden oluşan SCT ERP modüllerini kullanmakta.

TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) 2015 yılından beri İnsan Kaynakları Yönetim Bilgi Sistemi ve Mali Kaynaklar Yönetim Bilgi Sistemlerinden oluşan SCT ERP modüllerini kullanmakta.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 2000 yılından beri tüm Bakanlığın yatırım projeleri ödenek ve harcamalarını firmamız tarafından geliştirilen uygulama yazılımı ile takip etmekte.

Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü, 2005 yılından beri İnsan Kaynakları Yönetim Bilgi Sistemini, 2011 yılından beri Mali Kaynaklar Yönetim Bilgi Sistemini kullanmakta.

Kapsamlı yetki modülü tüm SCT uygulamaları için tek arayüz ve standart oldu.

Artık tüm uygulamalarımız "my@pp: Benim Uygulamam" özelliğine sahip ve bakım anlaşması yapan tüm müşterilerimiz ayrıca bir ücret ödemeden "my@pp" özelliğine kavuşuyor.

Oracle 10g ve üzeri veri tabanı ortamında İnsan Kaynakları uygulamamızı kullanan müşterilerimiz herhangi bir maliyet gerektirmeksizin personel sorgu web arabirimine sahip olacaklar.